Konsultacje

Wstępne spotkanie, na którym wraz z doświadczonym psychoterapeutą osoba poszukująca wsparcia podejmuje decyzję o najlepszej w danej sytuacji formie pomocy psychologicznej.

Psychoterapia par

Szczególna forma oddziaływania psychoterapeutycznego zorientowanego na rozwiązanie problemów doświadczanych przez osoby pozostające w związku.