Jest to zaburzenie pojawiające się w wyniku uszkodzenia mózgu, najczęściej lewej półkuli. Uszkodzenie takie może pojawić się jako skutek przebytego udaru (krwotocznego lub niedokrwiennego), urazu czaszkowo – mózgowego lub działania innego czynnika, który uszkadza tkankę mózgową. Dotknięte nią osoby mają kłopoty z rozumieniem mowy i/lub budowaniem wypowiedzi. Zaburzeniu ulegają również umiejętności czytania i pisania. Ponieważ rozumienie i tworzenie wypowiedzi jest bardzo złożonym procesem, obraz dysfunkcji w afazji również obejmuje wiele objawów. Czasami pacjenci mówią bardzo dużo i bardzo szybko. Przekręcają słowa lub używają zbitek głosek, które nie stanowią słów, nie zdając sobie sprawy z tego, że ich przekaz jest niezrozumiały. Inna grupa pacjentów natomiast może mieć problem z wypowiedzeniem pojedynczego słowa. Niemniej jednak oba te objawy mogą wskazywać na występowanie afazji. Po zdiagnozowaniu występowania tego zaburzenia ważne jest, aby jak najwcześniej podjąć  terapię mowy. Odpowiednio dobrany trening zwiększa szansę pacjenta na poprawę funkcji językowych. W przypadku jednak, kiedy deficyty są bardzo głębokie i długo się utrzymują, terapeuta może zaproponować alternatywną metodę komunikacji, która może ułatwić przekazywanie informacji między chorym a bliskimi.

Agnieszka Kaliszewska