Zgodnie z europejską klasyfikacją zaburzeń psychicznych ICD-10 epizod depresyjny rozpoznajemy, gdy wystąpią takie objawy, jak: obniżony nastrój, utrata zainteresowań i zdolności do cieszenia się, męczliwość, zmniejszenie aktywności, osłabienie koncentracji uwagi, niska samoocena, poczucie winy, pesymistyczne widzenie przyszłości, myśli samobójcze, zaburzenia snu, zmniejszony apetyt. Według ojca psychoterapii poznawczo – behawioralnej Aarona T. Becka kluczowa dla depresji jest tzw. triada depresyjna, czyli negatywne myślenie o sobie, świecie i swojej przyszłości. W trakcie terapii koncentrujemy się na aspekcie behawioralnym pracy z klientem, polegającym na przywróceniu początkowo przynajmniej części z jego aktywności przed chorobą, jak i poznawczym – modyfikujemy myślenie klienta tak, aby było ono bardziej obiektywne. W konsekwencji tych działań uzyskujemy poprawę nastroju. Terapia jest krótkoterminowa, nastawiona na rozwiązanie aktualnych problemów klienta. Skuteczność terapii potwierdzona jest badaniami eksperymentalnymi.

Anna Jarmińska – Srebrna