Pomiar poziomu inteligencji ogólnej  Skalą  Inteligencji Wechslera dla Dzieci –Skala ta jest testem  składającym się z 12 podtestów, które pozwalają określić poziom inteligencji ogólnej. Daje możliwość opisu funkcjonowania dziecka zarówno na materiale językowym jak i wzrokowo – przestrzennym. Pozwala wykonać analizę profilową, co pomaga określić mocne i słabe strony osoby badanej.  Ułatwia również diagnozę kliniczną – określenie ewentualnych deficytów.

Agnieszka Kaliszewska