Dzieci dotknięte trudnościami w uczeniu się, charakteryzują się prawidłowym rozwojem intelektualnym, niestety poziom osiągnięć w jednej lub kilku dziedzinach szkolnych znacznie odbiegają od oczekiwanego poziomu ich opanowania. Najczęściej dzieci borykają się z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, pisania, umiejętności matematycznych. Liczna badania kliniczne przeprowadzone w tym zakresie pozwoliły ustalić współwystępowanie pewnych deficytów poznawczych, które mogą przyczyniać się do pojawiania się specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza pozwala określić występowanie tych deficytów oraz daje możliwość zaplanowania procesu terapii.

Agnieszka Kaliszewska