PTSD (post traumatic stress disorder) – zgodnie z europejską klasyfikacją zaburzeń psychicznych ICD-10 zaburzenie stresowe pourazowe rozpoznajemy, gdy u klienta wystąpią po traumatycznym zdarzeniu takie objawy, jak: przeżywanie urazu na nowo w natrętnych wspomnieniach lub snach,  poczucie odrętwienia uczuciowego, odizolowanie, brak radości, unikanie sytuacji, które mogłyby przypominać przeżyty uraz, bezsenność. Zgodnie z podejściem poznawczo – behawioralnym zakładamy, że proces zdrowienia następuje dzięki przerwaniu unikania mówienia o traumie – przepracowanie trudnych emocji wiążących się z urazem powoduje, że uczucia te przestają w niekontrolowany sposób zalewać klienta. Ponadto ważne jest zobiektywizowanie przekonań, które często w wyniku przeżycia traumy zaczynają przybierać negatywny kształt, np. „świat nie jest bezpiecznym miejscem”, „człowiek człowiekowi wilkiem”, itp. Terapii PTSD często towarzyszy praca nad złością, którą przeżywa klient, gdyż stałe napięcie, którego doświadcza powoduje rozdrażnienie i trudności w relacjach z osobami bliskimi. Terapia jest krótkoterminowa, nastawiona na rozwiązanie aktualnych problemów klienta. Skuteczność terapii potwierdzona jest badaniami eksperymentalnymi.

Anna Jarmińska – Srebrna