Niedyrektywny proces wspierający klienta w dokonaniu zamierzonej przez niego zmiany. Przyspieszający osiągnięcie celu dzięki jego doprecyzowaniu, zoptymalizowaniu działań, wzmocnieniu naturalnego potencjału klienta