Forma poradnictwa mająca na celu poszerzenie świadomości siebie w odniesieniu do środowiska pracy, polegająca w szczególności na: diagnozowaniu kompetencji zawodowych, intelektualnych oraz emocjonalnych.