Forma pomocy psychologicznej zapobiegająca poszerzaniu się skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz minimalizująca prawdopodobieństwo pojawienia się jej w przyszłości. Nakierowana na udzielenie wsparcia emocjonalnego i dostarczenie wiedzy o możliwych sposobach radzenia sobie.