Wspieranie osób zdrowych w kontekście poprawy ich funkcjonowania społecznego (w pracy, rodzinie, relacjach z innymi ludźmi) poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego, uczenie nowych sposobów radzenia sobie, towarzyszenie w wymagających tego sytuacjach.