Proces leczenia zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania prowadzony w oparciu o jeden z kierunków w psychoterapii (np. psychoanaliza, psychoterapia poznawczo – behawioralna, psychodynamiczna, gestalt, czy humanistyczno – egzystencjalna), lub w podejściu integratywnym (łączącym w sobie kilka nurtów psychoterapeutycznych). Może być realizowany w formie indywidualnego kontaktu z psychoterapeutą, lub w formie psychoterapii grupowej.