Szczególna forma oddziaływania psychoterapeutycznego zorientowanego na rozwiązanie problemów doświadczanych przez osoby pozostające w związku. Celami kluczowymi terapii par są: pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia, zaspokojenie istotnych potrzeb partnerów oraz indywidualny rozwój każdej z osób.