Interaktywne zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy w danym zakresie oraz umiejętności jej wykorzystywania np. warsztaty autoprezentacji, zarządzania emocjami, zastępowania agresji, asertywności itp.